Warsztaty filmowania smartfonem

Warsztaty filmowania smartfonem to świetna forma popularyzacji techniki filmowej.

Odbyło się się już wiele edycji. Warsztaty cieszą się dużo popularnością.

Warsztaty filmowania smartfonem Nic Się Tu Nie Dzieje 2017

Zdobytą wiedzę można wykorzystać podczas kręcenia filmów z wakacji, ale także w celach promocyjnych (video marketing)

Najkrótsze warsztaty (wersja smart) mogą trwać 3 godziny.

Przykładowy program 2 dniowych warsztatów filmowania smartfonem

Dzień I

 1. Jakie ustawienia zastosować w telefonie? – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 2. Jak kadrować? – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
  1. Filmy na Youtube i TV
  2. Filmy na Instagram i Facebook
 3. Rodzaje planów filmowych. – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 4. Jak nagrywać ludzi (wywiady z ludźmi i filmowanie ruchu) – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 5. Podstawy oświetlenia (zastane i sztuczne z użyciem latarek, nocnych lampek, blend ssztucznych i naturalnych, itp.) – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 6. Nagrywanie dźwięku (drugi smartfon i mikrofon zewnętrzny. – WYKŁAD i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 7. Nagranie ujęć – ZAJĘCIA W TERENIE
 8. Filmowanie pod montaż.
 9. Podstawy scenariusza (PLAN ZDJĘĆ)

Dzień II

 1. Podstawy montażu – zasady. – Wykład
 2. Montaż nagranych ujęć – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 3. Montaż dźwięku
 4. Budowanie historii (układka i przejścia dynamiczne) WYKŁAD I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 5. Publikowanie w Internecie (youtube, instagram, facebook). – WYKŁAD I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

 

Zobacz relacje z wybranych warsztatów.

Nic Się Tu Nie Dzieje, czyli warsztaty filmowania smartfonem.

#NaWolnym, czyli warsztaty z filmowania smartfonem